EFR - EMERGENCY FIRST RESPONSE

HJÄRT OCH LUNGRÄDDNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN

Du lär dig under kursen hur man har möjlighet att rädda liv och ta hand om skadade om en olycka inträffar till räddningstjänst kommer till plats.

KURSENS OLIKA DELAR

Kursen är indelad i två delar där den första, Primary Care inriktar sig på hjärt och lungräddning. Den andra Secondary Care, på första hjälpen. Vi kommer både att lära oss genom teori och praktiska övningar.

PRIMARY CARE

Den här delen av kursen ger dig möjlighet och kunskap att ge livsuppehållande behandling och därmed öka chanserna för en person med hjärtstopp eller andningsuppehåll innan ambulans är på plats.

SECONDARY CARE

Under andra delen av kursen lär man sig hur man som lekman kan ge en basal vård vid lättare till svårare skador eller sjukdom.

CERTIFIKAT

Du kommer att få ett certifikat som bevis på att du genomfört kursen Emergency First Response

PRIS: 1 595 kr

FÖRE UTBILDNINGEN

FÖRKRAV

  • Inga förkrav finns vad gäller kunskap eller ålder, viljan att lära sig hur man kan hjälpa till och rädda liv är det viktiga!

vad ingår

  • Allt nödvändigt kursmaterial

EFTER UTBILDNINGEN

  • Har du bättre förutsättningar att kunna hjälpa till att rädda liv samt ta hand om skador vid olyckor innan personen kommer under professionell vård.
  • Möta förkunskapskraven för Rescuediver och Divemaster kurserna gällande EFR.