PADI ADVANCED OPEN WATER DIVER - OWD

Dykare vid ytan

GER DIG NYA MÖJLIGHETER SOM DYKARE

PADI Advaced Open Water Diver tar dig ett steg längre och utvecklar dig som dykare genom att du tillsammans med en instruktör får möjligheten att under säkra former göra 5 olika äventyrsdyk.

KURSINNEHÅLL - TEORI & PRAKTIK

Du studerar självständigt de äventyrsdyk som du har valt att genomföra i kursmaterialet. Före varje enskilt dyk får ni en briefing där vi går igenom den aktuella teorin och pratar om dyket.

VAL AV ÄVENTYRSDYK

Det finns 19 olika äventyrsdyk att välja mellan där 2 är obligatoriska och 3 är valfria. De obligatoriska är Djupdyk och Navigationsdyk, de valfria väljer du själv efter tycke och lokala förutsättningar.

OPEN water - 5 DYK

Samtliga 5 dyk genomförs ute i Open Water på dykplatser som passar den typen av äventyrsdyk som du har valt.

CERTIFIERING

När du har klarat samtliga kunskapskrav och praktiska färdigheter i kursen blir du certifierad PADI Advanced Open Water Diver

PRIS: 3 655kr

FÖRE UTBILDNINGEN

FÖRKRAV

  • Certifierad som PADI (Junior) Open Water Diver.

Hälsa

Din egen hälsa påverkar din och andras säkerhet vid dykning och du kommer därför att få fylla i en hälsodeklaration. Vid ett ja på någon av frågorna i denna krävs en läkarundersökning för att få påbörja kursen. Läkarundersökningen är giltig i 12 månader.

vad ingår

  • Allt nödvändigt kursmaterial

vad BEHÖVER DU

  • Det är absolut bäst om du har din egen utrustning inför denna kurs, om inte går det bra att hyra det du behöver.
  • Utöver standardutrustningen:
    Dykkniv, kompass och dykdator.
  • Om du vill prova ett nattdyk behöver du även en dyklampa.

EFTER UTBILDNINGEN

Möjligheter

  • Möjlighet att nå nya spännande dykmål
  • Fler valmöjligheter vid resor
  •  Dyka ner till ett maxdjup på 30 meter (äldre än 15år) för att nå exempelvis ett vrak som ligger lite djupare.