PADI RESCUE DIVER

Dykare vid ytan

LÄR DIG FÖREBYGGA OCH TA HAND OM PROBLEM

PADI Rescue Diver kursen lär dig att förebygga och ta hand om problem som kan uppkomma före, under eller efter dykning. Du lär dig hur du kan hjälpa både dig själv och andra om behovet skulle uppstå.

KURSINNEHÅLL - TEORI & PRAKTIK

Kursen består av 5 segment. Du förväntas komma förberedd till de två kvällar vi har teori genom självstudier av kursmaterialet. Kursens dyk och övningar genomför vi över en helg.

Bunaken scuba wall

ÖVNINGAR

Under dykdagarna kommer vi att gå igenom självräddning i Confined eller Open Water. Vi kommer även att gå igenom 10 stycken räddningsövningar i Open Water.

RÄDDNINGS SCENARIO

Vi gör tillsammans två räddnings scenarion där vi under så realistiska former som möjligt använder oss av de kunskaper vi tillgodogjort oss under övningarna.

CERTIFIERING

När du har klarat samtliga kunskapskrav och praktiska färdigheter i kursen blir du en certifierad PADI Rescue Diver – en utmaning du ska vara stolt över att ha klarat!

PRIS: 3 955kr

FÖRE UTBILDNINGEN

FÖRKRAV

  • Certifierad som PADI Advanced Open Water Diver.
  • 15 år
  • Gått EFR eller motsvarande HLR och första hjälpenkurs de senaste 24 månaderna.

Hälsa

Din egen hälsa påverkar din och andras säkerhet vid dykning och du kommer därför att få fylla i en hälsodeklaration. Vid ett ja på någon av frågorna i denna krävs en läkarundersökning för att få påbörja kursen. Läkarundersökningen är giltig i 12 månader.

vad ingår

  • Allt nödvändigt kursmaterial

vad BEHÖVER DU

  • Du förutsätts ha en full dykutrustning men det är även möjligt att hyra.

EFTER UTBILDNINGEN

  •  Utbildningen skapar en större trygghet hos dig som dykare då du nu har mer kunskap i hur du kan förebygga och hantera dykrelaterade problem.