PADI OPEN WATER DIVER - OWD

Dykare vid ytan

BLI EN DYKARE - GÅ DIN OWD KURS HOS LIKA DIVING

PADI Open Water Diver är grundkursen du går för att bli en dykare. Under kursens gång kommer du att få studera PADIs pedagogiska kursmaterial, vara med på utvecklande teorilektioner, göra 5 Confined Water dyk och 4 Open Water dyk.

KURSINNEHÅLL - TEORI & PRAKTIK

Den teoretiska delen består av självstudier av 5 teorimoduler som vi också går igenom på teoripassen. Varje modul bygger vidare på den föregående och ökar din kunskap successivt. Under Confined och Open Water dyken lär du dig alla de praktiska färdigheter som krävs.

Confined water -5 DYK

Confined Water innebär att vi dyker i en kontrollerad miljö som en pool eller ute där liknande förutsättningar råder och det är här vi börjar.

Dykare i pool

OPEN water - 4 DYK

Open Water innebär att vi dyker ute efter att vi fått nödvändiga färdigheter och byggd goda vanor under våra Confined Water dyk.

Navigering under dyk

UTRUSTNING

Under utbildningen får du låna den utrustning som krävs för kursen men du kan med fördel köpa din egen mask, snorkel och fenor för att ha utrustning som passar just dig – något vi givetvis hjälper dig med.

Andrasteg dykning

CERTIFIERING

När du har klarat samtliga kunskapskrav och praktiska färdigheter i kursen blir du certifierad PADI Open Water Diver

PRIS: 5 500kr

FÖRE UTBILDNINGEN

FÖRKRAV

  • Ålder: 10 år (10-14 blir Junior OWD, vårdnadshavare måste vara med på kursen)

Hälsa

Din egen hälsa påverkar din och andras säkerhet vid dykning och du kommer därför att få fylla i en hälsodeklaration. Vid ett ja på någon av frågorna i denna krävs en läkarundersökning för att få påbörja kursen. Läkarundersökningen är giltig i 12 månader.

Vattenvana

Du kommer under kursens gång att få visa att du kan:

  • Simma 200 meter
  • Trampa vatten i 10 minuter

vad ingår

  • Allt nödvändigt kursmaterial
  • Lån av all nödvändig utrustning

EFTER UTBILDNINGEN

Möjligheter

  • PADI är den största organisationen inom rekreationsdykning och med ditt OWD certifikat har du möjlighet att dyka över hela världen.
  • Dyka självständigt med en Buddy (parkamrat)
  •  Dyka ner till ett maxdjup på 18 meter