RAID - ADVANCED 35
TA NÄSTA STEG
ANMÄL DIG HÄR
FORTSÄTT ÄVENTYRET!
KURSEN TAR DIG TILL NYA MÅL!
ANMÄL DIG HÄR
DYK ÖVER HELA VÄRLDEN
MED ETT RAID EXPLORER 30 CERTIFIKAT NÅR DU NYA DYKMÅL ÖVER HELA VÄRLDEN
ANMÄL DIG HÄR
Föregående
Nästa

Kursinehåll

Raid Advanced 35 består av två olika delar:
Teori och praktisk träning.

Teori

Kursen är uppdelad i följande teoretiska moduler som du själv studerar på datorn, plattan eller mobilen:

 • Diving in general
 • Environment
 • Equipment
 • Physics
 • Physiology
 • Management
 • Rescue
 • Confined water training
 • Open water training
Kunskapskontroller och slutprov gör du online i form av flervalsfrågor.

Självklart har du alltid möjlighet att kontakta oss på LIKA Diving när du behöver hjälp med självstudierna.

RAID dykare
Glad dykare vid ytan

Confined water

Efter teorin påbörjas den praktiska träningen i Confined Water (pool eller liknande lugn vik). Där vi genomför praktiska övningar för att vara bättre förberedda och få ut mer av Open Water dyken.

Confied Water är uppdelat i tre sessioner som kan kombineras vid ett tillfälle eller mer.

Navigering under dyk

Open water - 6 dyk och minst 4,5 timmar under ytan

Du kommer att genomföra 6 Open Water dyk med en sammanlagd tid under ytan på minst 4,5 timmar.

Följande fem grundläggande dyk, plus ett valfritt, inom respektive kunskapsområde kommer att genomföras:

 • Buoyancy Dive
 • Navigation Dive
 • Två Djupdyk
 • Rescue Dive
 • Valbart ur kurskatalogen
RAID dykare vid botten

Utrustning

Du äger med fördel en egen dykutrustning när du påbörjar kursen, detta för en ökad vana och bekvämlighet genom att använda samma utrustning även efter kursen. Vi hjälper dig gärna både råd samt inköp av utrustning om du ännu inte har någon.

Det går även att hyra en komplett eller delar av en utrustning under utbildningen.

Andrasteg dykning

Certifiering

När du har klarat samtliga kunskapskrav och praktiska färdigheter i kursen blir du certifierad RAID Advanced 35 dykare.

PRIS: 4 850 kr

Innan du börjar

-Förkrav

 • RAID OW20, Explorer 30 eller motsvarande utbildning från en erkänd organisation
 • 4 timmars loggade dyk i öppet vatten
 • Ålder: Från 15 år

Hälsa

Din egen hälsa påverkar din och andras säkerhet vid dykning och du kommer därför att få fylla i en hälsodeklaration online. Vid ett ja på någon av frågorna i denna krävs en läkarundersökning för att få påbörja kursen. Läkarundersökningen är giltig i 12 månader.

Vad ingår

 • Allt nödvändigt kursmaterial

Efter utbildningen

- Möjligheter

 • Med ditt RAID Advanced 35 certifikat fortsätter  äventyret och du har nu möjlighet till att nå fler spännande mål under vattnet än tidigare.
 • Öppnar möjligheten till ytterligare vidareutbildning för att nå nya spännande dykmål.
 •  Dyka ner till ett maxdjup på 35 meter under liknande eller bättre förhållande som under kursen.

Dela sidan

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på telegram
Dela på email
RAID Banner